KUNSTNERTRÆF 2018

Det er en stor fornøjelse atter at kunne byde inden for til årets store Kunstnertræf i Helsingør Kunstgalleri. Ønsker du at udstille, kan du tilmelde dig på helsingorkunstgalleri@gmail.com.

 
Læs om betingelserne her på siden.
Invitation til Kunstnertræf ’18
i Helsingør Kunstgalleri hele oktober

Kære udøvende kunstnere
I hele oktober skal stue­etagens vægge fyldes op af dine og andre kunstneres malerier. Vi vil gøre alt for, at det bliver lige så fantastisk og god en oplevelse som de foregående år. Der er plads til ca. 100 værker og tilmelding bliver derfor efter først til mølle-princippet. Der vil være stor fernisering lørdag d. 29. september fra 12.00-15.00.
Bedste værker
De tre bedste værker udvalgt af en nedsat jury vil ved ferniseringens afslutning blive begavet med en præmie sponseret af h.h.v. Nykredit og Helsingør Kunstgalleri.
Vi har følgende betingelser for at deltage:
• Værket skal være i formatet 50 x 50 cm og uden pynteramme.
• Du må deltage med op til 3 værker.
• Pris for deltagelse: 1 værk kr. 300,-, 2 værker kr. 600,- og 3 værker for kun kr. 700,-.
Din tilmelding registreres først når indbetalingen er sket.
• Betalingen skal ske senest d. 12. september på flg. konto: Reg. nr.: 5479 kontonr.: 3049776.
• Indbetalingen mærkes med: KT, for- og efternavn, mobilnr. samt antal værker.
• VIGTIGT: For, at vi uden besvær skal kunne lave en snorlige ophængning skal du sørge for, at der fra snorop­hæng (i udspændt tilstand, når det hænger på væggen) og til rammekant skal være 10 cm. Se skitse næste side. Den vil også ligge på vores hjemmeside.
• Sørg for, at ophænget ikke kan beskadige andres værker og at ophængssnoren er ordentligt monteret.
Tilmelding og betaling – senest d. 12. september
Tilmelding skal ske pr. mail på helsingorkunstgalleri@gmail.com. Mailens navn skal være: Tilmelding Kunstnertræf 2018. I mailen oplyses: Fulde navn, mobilnr., adresse, mail, samt antal tilmeldte værker.
Indlevering
Indlevering af værkerne skal ske i galleriets åbningstid (se nedenfor) og senest lørdag d. 22. september. Værkerne skal på bagsiden være tydeligt mærket med kunstnerens navn, adresse, mobilnummer, mailadresse samt værkets navn og pris. Galleriet udfylder selv pris- og navnemærkater ved ophængningen.
Afhentning
Ikke solgte værker afhentes snarest efter udstillingens ophør d. 27. oktober. Senest d. 31. oktober.
Hvis spørgsmål
Mail på helsingorkunstgalleri@gmail.com ’Spørgsmål Kunstnertræf 2016’ eller ring til galleriet i dets åbningstid på tlf.
88 73 33 00.

På gensyn Helsingør Kunstgalleri

Helsingør KunstGalleri | Sudergade 16, Helsingør - Denmark | Tlf.: 88 73 33 00 | helsingorkunstgalleri@gmail.com